PIHNFEST 2022

Datum objave

Pihnfest 2022 je pred vrati. Letos pričakujemo tri gostujoče godbe. Godbo Alples Železniki, Goriški pihalni orkester in Godbo Cerknica.

Pihalni orkester Alples Železniki je bil ustanovljen leta 1979. Prvi člani orkestra so bili otroci, stari med 9 in 15 let. Orkester letno sodeluje na okoli 20 dogodkih in sicer na kulturnih in etnoloških prireditvah in drugih dogodkih v Železnikih, Selški dolini in tudi drugod po Sloveniji. Nekateri nastopi so postali že tradicionalni: budnica za 1. maj, Čipkarski dnevi, Dnevi teric v Davči in Božično-novoletni koncert. Orkester se je predstavil tudi v tujini in sicer smo že obiskali Italijo, Avstrijo, Nemčijo, Srbijo, Francijo, Madžarsko, Makedonijo, Španijo in Hrvaško. Od leta 2012 je orkester pobraten z Limeno glazbo Lepoglava, Hrvaška. Danes orkester sestavlja okoli 40 članov, ki prihajajo iz Železnikov in okoliških vaseh v Selški dolini. Značilnost orkestra pa so narodne noše, ki jih nosijo na skoraj vsakem nastopu. Orkester deluje pod vodstvom dirigentke Darje Seliškar.

Goriški pihalni orkester je slovenski pihalni orkester s sedežem v Novi Gorici. Ustanovljen je bil leta 1960. Orkester je nepogrešljiv spremljevalec najrazličnejših prireditev na Goriškem in širšem. Sodeluje tako na praznikih krajevnih skupnosti, športnih prireditvah, svečanostih, žalnih slovesnostih, revijah pihalnih orkestrov, skupinskih in samostojnih koncertih, kot na gostovanjih in tekmovanjih znotraj in izven naših meja. Njegov 60- članski kolektiv ima letno več kot 30 nastopov. Orkester deluje pod vodstvom dirigenta Sandija Ceja.

Godba Cerknica je bila ustanovljena leta 1924 kot godbeni odsek Gasilskega društva Cerknica. Pred drugo svetovno vojno je bila ena najboljših godb v takratni Dravski banovini. Njena kakovostna rast se je ponovno začela takoj po vojni. Vse do danes so se redno uspešno udeleževali različnih tekmovanj. Med zadnjim lahko omenimo sodelovanje na mednarodnem tekmovanju pihalnih orkestrov IMC Slovenija 2010 v Velenju, kjer so prejeli zlato plaketo s pohvalo, dirigent Mitja Dragolič pa je prejel priznanje za najboljšega dirigenta. V okviru Kulturnega društva Godba Cerknica deluje tudi Godbena šola, ki osvežuje godbo z mladimi glasbeniki.

V soboto, 03. 9. 2022, se bo ob 14. uri povorka z godbami odpravila iz pred gostišča »Pr Padkejc« in širila glasbo po ulicah Cerknega vse do prizorišča pred Hotelom Cerkno. Tam se bodo ob 17. uri zbrale vse godbe, odigrale krajši program, večer pa se bo nadaljeval z nastopom skupine Keltika.

Lepo vabljeni