DRUŠTVO GODBENIKOV CERKNO – NOSILEC NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE

Datum objave

Ministrstvo za kulturo je na predlog Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine vpisalo Društvo godbenikov Cerkno.

Godbeništvo na Cerkljanskem ima dolgo tradicijo, saj organizirane oblike nastopov glasbenih sestavov z značilnostmi pihalne godbe segajo na konec 19. oziroma na začetek 20. stoletja. Začetek sistematičnega dela in druženja godbenikov pa je leto 1974, ko je bil s pomočjo ljubiteljev tovrstne glasbe ustanovljen Pihalni orkester Eta Cerkno, ki ga je vsestransko podpirala cerkljanska tovarna ETA, kateri so pri tem pomagali tudi druga domača podjetja, ustanove in posamezniki. Pihalni orkester ETA Cerkno se je na podlagi statuta društva z dne 14.02.2014 preimenovalo v Društvo godbenikov Cerkno. Danes delovanje Društva godbenikov Cerkno omogoča Občina Cerkno. Godba se je skozi desetletja vsestransko razvijala. V zadnjih letih se orkester iz pihalno-koračniške vse bolj spreminja v simfonično zasedbo. Godbo trenutno sestavljajo: pihala, trobila ter tolkala. Stalno zasedbo sestavlja 50 glasbenikov, občasno se jim pridružijo tudi drugi. V začetku so bili godbeniki praviloma samouki, danes pa v cerkljanski godbi prevladujejo glasbeno šolani glasbeniki. Sodelovanje z Glasbeno šolo Idrija in njeno podružnico v Cerknem je vse od njene ustanovitve leta 1946 izrednega pomena pri vključevanju mlajših članov, saj z njimi uspešno sodelujejo že vrsto let. Godba ostaja redni spremljevalec in pomemben sooblikovalec kulturnega življenja na Cerkljanskem (prvomajske budnice, proslave, festivali, otvoritve, samostojni koncerti), obenem pa svojo strokovnost preizkuša na različnih tekmovanjih in revijalnih nastopih. Za svoje delo so godbeniki prejeli številne nagrade in priznanja, kar jim pomeni spodbudo za nadaljnje delo. K temu pa jih spodbuja tudi tovarištvo, ki so ga v letih delovanja razvili in izoblikovali v pravo prijateljstvo, svoje delo in poslanstvo pa tudi v prijateljsko druženje.

Več na http://www.nesnovnadediscina.si/sl/v-registru-evidentirani-stirje-novi-nosilci.